BOWMAN

Titánové výmenníky tepla BOWMAN slúžia na ohrev bazénov so slanou a chlórovanou vodou. Vďaka použitému materiálu, Titánu, sú vysoko odolné proti slanej a chlórovanej vode..

Výmenníky odovzdávajú teplo z primárnej (vykurovacej vody) do bazénovej vody. Vykurovacia voda môže byť pripravovaná v rôznych zdrojoch s rôznou teplotou. Zdroje sa môžu tiež líšiť svojím výkonom, počtom kW. Teplota vykurovacej vody a výkon zdroja sú východiskovými údajmi na navrhnutie správnej veľkosti výmenníka.

Výmenník musí byť vždy navrhnutý tak, aby dokázal odovzdať výkon zdroja do bazénovej vody, inak by zdroj nemal kam dávať teplo a prehrieval by sa. Titánové výmenníky tepla BOWMAN sa dodávajú v troch základných veľkostiach:

  • 40 kW
  • 60 kW
  • solar 70 kW
  • + väčšie výmenníky na zákazku.

Pre ponuku správneho výmenníka tepla týkajúcu sa vášho zadania nás, prosím, kontaktujte na info@vymeniky.cz.


Výkres rozobratého výmenníka BOWMAN